• Imprimeix

Servei de fotocòpies

  • La biblioteca compta amb dues fotocopiadores d'autoservei: una a l'Hemeroteca (planta baixa) i l'altra al vestíbul del primer pis.
  • Només es permet fotocopiar material de la biblioteca i sempre i quan es respecti les normes de la Llei de Propietat Intel.lectual.
  • Funcionen amb monedes (Hemeroteca) i amb targeta de prepagament (vestíbul 1a planta). El preu per còpia és de 4 cèntims d'euro. Cal portar l'import exacte. La Biblioteca no subministra canvi.
  • Les còpies són DINA4 i en blanc i negre
  • Per a còpies en color o en altres formats els usuaris poden endur-se l’exemplar a alguna copisteria fora de la Biblioteca, segons l'estat del document. Previament caldrà deixar el carnet de la Biblioteca al mostrador de la sala.
  • La biblioteca disposa de la llicència de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprogràficos) per a biblioteques que permet als nostres usuaris la reproducció parcial mitjançant fotocòpies de qualsevol tipus d'obres impreses (llibres, articles o treballs de publicacions periòdiques).
Data d'actualització:  15.06.2017