• Imprimeix

Internet, ofimàtica i zona wi-fi

Punts d’accés

La Biblioteca disposa de 26 ordinadors d’Internet, 4 d’ofimàtica i 1 de formació amb accés gratuït pels usuaris.

 • 7 ordinadors al pati de l’Àrea Infantil i Juvenil – planta baixa
 • 8 ordinadors a l’Àrea Infantil i Juvenil (amb opció d’imprimir) – planta baixa
 • 2 ordinadors a l’Hemeroteca (amb opció d’imprimir) – planta baixa
 • 2 ordinadors a l’Àrea de Préstec – 1a planta
 • 4 ordinadors reservats per ofimàtica a l’Àrea d’Audiovisuals – 1a planta
 • 1 ordinador reservat per formació del “Parla.cat” a l’Àrea d’Audiovisuals – 1a planta
 • 4 ordinadors a l’Àrea de Còmic (amb opció d’imprimir) – 1a planta
 • 3 ordinadors a l’Àrea de Referència – 2a planta

 

Temps de connexió
Cada usuari pot connectar-se com a màxim 60 minuts diaris utilitzant, exclusivament, el seu propi carnet.
Cal iniciar sessió amb el número d’usuari (codi de barres) i la contrasenya (el primer cop cal demanar-la al taulell presentant un document d’identificació).

Impressores
L’usuari pot imprimir els resultats de les consultes als terminals que així ho permetin.
El preu de cada full DIN A4 en blanc i negre és de 0’25€ .

Usuaris infantils i juvenils
Els usuaris fins a 17 anys han d'utilitzar els ordinadors situats a l'Àrea Infantil i Juvenil.
Per als menors de 14 anys cal autorització prèvia del pare, mare o tutor.

Privacitat i  accés a continguts
En una sessió de consulta no hi pot participar més d’una persona.
Cal respectar la privacitat dels altres usuaris.
L’usuari ha de respectar qualsevol normativa relacionada amb el copyright.

 • El personal de la Biblioteca es reserva el dret a finalitzar la sessió de connexió o de restringir de forma temporal l’accés al Servei d’Internet si es detecta un incompliment reiterat d’algun punt d’aquestes pautes.
 • El personal de la Biblioteca i el personal de seguretat poden demanar als usuaris  el seu DNI o altre document oficial per comprovar la seva identitat.
 • La Biblioteca no es fa responsable de les consultes dels usuaris però té el dret d'interrompre-les en qualsevol moment si vulneren els principis de civisme i dignitat o fan apologia de la violència, el racisme o la xenofòbia o atempten contra els drets fonamentals de les persones.

Us oferim també un servei d'accés a Internet sense fils (Wi-fi), per connectar-vos amb els vostres dispositius mòbils des de qualsevol lloc de la biblioteca. Demaneu les claus d'accés al taulell d'informació.

La biblioteca no es fa responsable de la informació a la qual accedeixen els usuaris.

El personal de la biblioteca es reserva el dret de finalitzar les sessions en qualsevol moment.