• Imprimeix

Sol·licitar documents del magatzem

Els fons de menys ús estan situats al dipòsit o magatzem de la biblioteca.

La consulta i el préstec d’aquests documents es pot sol·licitar presencialment o a través del correu electrònic bplleida.cultura@gencat.cat, indicant les següents dades:

-Assumpte del missatge: sol·licitud de document del magatzem
-Nom i cognoms de la persona que sol·licita el document
-Número del carnet de la biblioteca de la persona que sol·licita el document
-Autor del document sol·licitat
-Títol del document sol·licitat
-Edició del document sol·licitat
-Topogràfic del document sol·licitat.

Els documents del dipòsit se serviran el següent dia hàbil o el dia que indiqui el sol·licitant.

Informació bàsica sobre protecció de dades

 • Identificació del tractament: “Sistema de Gestió Bibliotecària”.
 • Responsable del tractament: Departament de Cultura.
 • Finalitat del tractament: Gestió dels serveis que es presten als usuaris de les biblioteques públiques, tramesa d’informació relacionada amb serveis i productes culturals i gestió de concursos i sortejos relacionats.
 • Legitimació:
  • Quan ens doneu el vostre consentiment. El podeu retirar en qualsevol moment.
  • Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament d’acord amb la Llei 4/1993, de 18 de març del sistema bibliotecari de Catalunya i el Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
 • Destinataris: No cedirem les dades personals a tercers.
 • Drets de les persones interessades: sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit al Servei de Biblioteques del Departament de Cultura per correu postal (Plaça Salvador Seguí 1-9, 08001 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a biblioteques@gencat.cat signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
 • Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a la pàgina web del Departament de Cultura: http://cultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/.

 

Data d'actualització:  09.06.2018