• Imprimeix

Carnet per al préstec de documents a centres, entitats i institucions

La biblioteca ofereix el servei de préstec de documents a centres educatius, entitats i institucions que ho sol·licitin, mitjançant un carnet de préstec a col·lectius.

Per obtenir el carnet, cal omplir l'imprès de sol·licitud que es pot trobar a recepció o descarregar des d'aquesta pàgina i presentar-lo a la biblioteca.

La sol·licitud ha de tenir la signatura del responsable del centre (director, president...), i ha de portar el segell de l'entitat.

Condicions del préstec:

  • 50 documents o 2 lots de llibres.
  • Període de préstec: 90 dies prorrogables.
  • El centre vindrà a fer la tria a la biblioteca i es farà càrrec del retorn dels documents.
  • Si es perd algun document o es malmet, s’haurà de restituir.
  • El carnet es renovarà anualment al mes de setembre. La biblioteca avisarà al centre per a fer la renovació.
  • En cap cas aquest carnet és per a ús personal.

 

La formalització de la sol·licitud comporta l’acceptació i coneixement de les condicions del préstec.

El carnet es renovarà anualment al mes de setembre. La biblioteca es posarà en contacte amb els titulars dels carnets per a sol·licitar la renovació.                             

Data d'actualització:  19.06.2017