• Imprimeix

Fons bibliogràfic

Col·lecció local

sala local entrada

La Sala de Col·lecció Local està situada a la segona planta de la biblioteca i recull tota la documentació relacionada amb les comarques de Lleida, així com tots els documents publicats per gent de Lleida o sobre gent de Lleida, sigui quin sigui el tipus de material o de suport (llibres, revistes, fulletons, cartells, videos, CD, etc.).

A la Sala de Col·lecció Local, els usuaris també hi poden consultar, prèvia petició, el material del Fons Antic, creat a partir dels materials bibliogràfics de les biblioteques, convents i entitats religioses afectades per la Desamortització de Mendizábal. Aquest fons, que es troba ubicat al magatzem de la biblioteca, comprèn 9.760 impresos dels segles XVI al XIX, dels quals 6 són manuscrits i 25 incunables.

Per sol·licitar la consulta d'aquests materials, cal fer-ho al taulell de la sala, o bé, a través del correu electrònic. Consulteu més informació a l'apartat: sol·licitud de documents del magatzem.

Els documents se serviran el següent dia hàbil des que s'hagi fet la petició, o el dia que indiqui la persona sol·licitant.

 • L'accés a aquesta sala queda restringit a investigadors i usuaris amb carnet de biblioteca que vulguin fer alguna consulta sobre temes locals.
 • El fons de la sala és de lliure accés i majoritàriament està exclòs de préstec.
 • Els llibres prestables estan identificats amb la icona de l'escut de Lleida.
 • Es permet l'ús d'ordinadors portàtils i càmeres de fotografiar.
 • Per fotocopiar material de la Sala cal deixar el carnet de la biblioteca a la persona encarregada que hi hagi al taulell.
 • Per consultar els fons del magatzem, ja sigui de revistes o de fons antic, s'ha de sol·licitar al taulell de la sala o bé, a través del correu electrònic bplleida.cultura@gencat.cat, indicant les següents dades:

  -Assumpte del missatge: sol·licitud de document del magatzem
  -Nom i cognoms de la persona que sol·licita el document
  -Número del carnet de la biblioteca de la persona que sol·licita el document
  -Títol del document sol·licitat
  -Autor del document sol·licitat
  -Topogràfic del document sol·licitat

  Els documents se serviran el següent dia hàbil des que s'hagi fet la petició, o el dia que indiqui l'usuari sol·licitant.

Informació bàsica sobre protecció de dades.

 • Identificació del tractament: “Sistema de Gestió Bibliotecària
 • Responsable del tractament: Departament de Cultura.
 • Finalitat del tractament: Gestió dels serveis que es presten als usuaris de les biblioteques públiques, tramesa d’informació relacionada amb serveis i productes culturals i gestió de concursos i sortejos relacionats.
 • Legitimació:
  • Quan ens doneu el vostre consentiment. El podeu retirar en qualsevol moment.
  • Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament d’acord amb la Llei 4/1993, de 18 de març del sistema bibliotecari de Catalunya i el Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
 • Destinataris: No cedirem les dades personals a tercers.
 • Drets de les persones interessades: sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit al Servei de Biblioteques del Departament de Cultura per correu postal (Plaça Salvador Seguí 1-9, 08001 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a biblioteques@gencat.cat signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
 • Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a la pàgina web del Departament de Cultura: http://cultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/.

 

consulta a sala

La Sala de Col·lecció Local custodia un important fons d'hemeroteca local, format per diaris i revistes que es publiquen a Lleida i província. En total són més de 1000 títols de publicacions periòdiques, entre les que estan en curs i les que ja no es publiquen.

A la mateixa sala, s'hi pot trobar una petita mostra d'aquest extens fons, amb una selecció de publicacions tant d'àmbit local com d'àmbit comarcal.

Per consultar els fons retrospectius i els que no es troben a la sala, així com les publicacions que ja no estan en curs, cal sol·licitar-ho al taulell, o bé, a través del correu electrònic bplleida.cultura@gencat.cat, indicant les següents dades:

-Assumpte del missatge: sol·licitud de document del magatzem
-Nom i cognoms de la persona que sol·licita el document
-Número del carnet de la biblioteca de la persona que sol·licita el document
-Títol del document sol·licitat
-Autor del document sol·licitat
-Topogràfic del document sol·licitat

Els documents se serviran el següent dia hàbil des que s'hagi fet la petició, o el dia que indiqui l'usuari sol·licitant.

Informació bàsica sobre protecció de dades.

 • Identificació del tractament: “Sistema de Gestió Bibliotecària
 • Responsable del tractament: Departament de Cultura.
 • Finalitat del tractament: Gestió dels serveis que es presten als usuaris de les biblioteques públiques, tramesa d’informació relacionada amb serveis i productes culturals i gestió de concursos i sortejos relacionats.
 • Legitimació:
  • Quan ens doneu el vostre consentiment. El podeu retirar en qualsevol moment.
  • Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament d’acord amb la Llei 4/1993, de 18 de març del sistema bibliotecari de Catalunya i el Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
 • Destinataris: No cedirem les dades personals a tercers.
 • Drets de les persones interessades: sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit al Servei de Biblioteques del Departament de Cultura per correu postal (Plaça Salvador Seguí 1-9, 08001 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a biblioteques@gencat.cat signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
 • Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a la pàgina web del Departament de Cultura: http://cultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/.

 

Sala de Col·lecció Local. Secció de revistes

 

La Sala de Col·lecció Local promociona el seu fons des de l'espai Tot de Lleida, que es troba al Claustre de l'Àrea Infantil i Juvenil.

Aquesta secció ofereix al públic en general, un petit tast del que es pot trobar a la Sala de Col·lecció Local, amb les últimes novetats editorials de temàtica i d'escriptors locals, i altres obres divulgatives sobre Lleida i província: guies de viatge, biografies, catàlegs d'artistes...

Tots els documents d'aquesta secció són prestables amb el carnet d'usuari.

Sala de Col·lecció Local. Tot de Lleida

L'any 2001 el senyor Víctor Torres va cedir a la Biblioteca Pública de Lleida i a la Universitat de Lleida el llegat del seu germà, el poeta lleidatà Màrius Torres.

Aquest llegat està format per més de 300 cartes, obres poètiques i teatrals, llibres, traduccions, retalls de premsa, partitures musicals i objectes personals del poeta.

La distribució del material es va fer de manera que a la Biblioteca Pública de Lleida es dipositaria la part més divulgativa del material, i a la Universitat de Lleida es dipositaria la part més acadèmica.

Així doncs, el dia de Sant Jordi de l'any 2002 es va inaugurar a la nostra Biblioteca l'Espai Màrius Torres, una sala-museu que acollia el llegat del poeta.

Hi podem trobar:

 • Documentació diversa: cartes i documents personals, articles, reculls de premsa, document sonors, fotografies...
 • Llibres: diferents edicions de les obres del poeta, traduccions, antologies, estudis...
 • Obra plàstica: retrats i obres d'art,
 • Objectes personals, entre ells el piano amb què en Màrius passava llargues estones al Mas Blanc.

 

Per visitar aquest espai, cal sol·licitar-ho prèviament al taulell de la Sala de Col·lecció Local.

A la Sala de Col·lecció Local s'hi pot trobar l'espai dedicat al projecte "Escriptor de capçalera", mitjançant el qual, les biblioteques i els escriptors fan evident els vincles existents entre ells.

En el cas de la Biblioteca Pública de Lleida, l'escriptor escollit ha estat en Pep Coll, i per aquest motiu, a la Sala Local s'ha instal·lat una prestatgeria amb tota la seva obra, així com una petita selecció de les seves últimes obres en préstec al claustre de l'Àrea Infantil i Juvenil, a l'espai “Tot de Lleida” i una guia de lectura. També s’ha ampliat i actualitzat la biografia de l’escriptor a la Viquipèdia.

Escriptor "De capçalera"

Informació relacionada

La Sala de Col·lecció Local guarda un exemplar de tot el que es publica a la província ja que la biblioteca, com a biblioteca pública provincial, és dipositària del Dipòsit Legal de Lleida.

El fons de la Sala de Col·lecció Local també es nodreix de donacions.

Convidem a tots els escriptors, compositors, músics, il·lustradors, artistes gràfics, ... de Lleida i província, a fer donació a la Biblioteca Pública de Lleida d’un exemplar de la seva obra, per tal d’incrementar el fons de la col·lecció local i facilitar l’estudi de la seva producció.

Donacions
Data d'actualització:  09.06.2018