• Imprimeix

Qui som

Presentació de la biblioteca

La Biblioteca Pública de Lleida (BPL) forma part del Sistema de Lectura pública de Catalunya. És una biblioteca de titularitat estatal gestionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que presta serveis de biblioteca municipal, comarcal i provincial.

L’any 2013 es publica el I Pla estratègic de la biblioteca per al periode 2013-2015, elaborat de forma col·laborativa amb el propi equip tècnic, amb l’objectiu de gestionar els recursos amb la màxima eficiència per a poder oferir serveis de qualitat.

L'any 2016, la biblioteca publica el seu segon Pla estratègic per continuar amb la forma de treball assolida en el periode anterior i establir nous objectius per al periode 2016-2018.

Missió:
La Biblioteca Pública de Lleida és un espai de trobada i punt d’accés a la cultura que facilita a la ciutadania instruments per a satisfer les seves necessitats d’informació, formació al llarg de la vida i lleure.

Així mateix, promociona la lectura, recopila i difon la creació local, vetlla per la conservació del patrimoni bibliogràfic i col·labora amb els agents culturals i socials de la ciutat.

Visió:
La Biblioteca com a:
-Referent del coneixement, informació i formació del nostre territori.
-Agent actiu de la cultura de la ciutat.
-Prescriptora cultural.
-Model d’inclusió i cohesió social.

Valors:
-Qualitat en el tracte a l'usuari, en la prestació de serveis, en l'estat dels documents, en l'organització i els procediments.
-Accessibilitat a l’equipament, a les col·leccions, a la informació, a les noves tecnologies i al coneixement en general.
-Professionalitat del personal per a que l’usuari gaudeixi plenament dels serveis i recursos de la biblioteca.

Missió, visió i valors

Creada l’any 1848 i després de diverses ubicacions al casc antic de Lleida, com l’edifici del Roser al carrer cavallers o la Casa de la cultura a la plaça Sant Antoni Maria Claret, l’any 1998 la Biblioteca es va traslladar a l’actual emplaçament, un edifici de la segona meitat del segle XIX que fins al 1988 va funcionar com a casa de la Maternitat.

Amb un projecte de remodelació de l'arquitecte Daniel Gelabert, el gener de 1998 es van inaugurar les noves instal·lacions de la Biblioteca, amb una superfície útil de 5.149 m2. Cal destacar l’extraordinària lluminositat, la sobrietat de les seves línies i el disseny, que fan del conjunt un espai acollidor, idoni per les múltiples activitats que s’hi desenvolupen.

La Biblioteca té un fons aproximat de 215.000 documents en diferents suports: 155.000 llibres, 20.000 documents audiovisuals, 10.000 documents sonors, 2.500 documents electrònics, 900 partitures musicals, 18.000 números de publicacions periòdiques, 900 microfitxes, ...

El fons de reserva, creat a partir de les biblioteques, convents i entitats religioses afectades per la desamortització de Mendizábal, comprèn 9.760 impresos dels segles XVI al XIX, 6 manuscrits i 25 incunables.

També com a receptora del Dipòsit Legal, recull tota la producció impresa de la província de Lleida des del 1958.

 

Tots aquests materials estan distribuïts en tres plantes de lliure accés i un soterrani.

  • Planta baixa: Àrea Infantil i Juvenil, Hemeroteca, sala d’actes, sala de projeccions i dos claustres com a espais de lectura, consulta d’internet i exposicions.
  • Primera planta: Àrea d’adults: Sala de Préstec i Sala d'Audiovisuals.
  • Segona planta: Àrea de Referència, Àrea de Col·lecció Local i Investigació i Administració.
  • Planta soterrani: magatzem de llibres, revistes i fons de reserva.

 

Fons documental

Informació relacionada

Data d'actualització:  07.06.2017