• Imprimeix

Pla estratègic

L'any 2013, la biblioteca publica el seu primer Pla estratègic amb l’objectiu de gestionar els recursos amb la màxima eficiència per a poder oferir serveis de qualitat.

El Pla pretén ser una eina al servei de la gestió de la biblioteca i un marc de referència que n’ha de marcar les línies generals de funcionament durant el periode 2013-2015.

El Pla defineix la biblioteca com el servei cultural que millor pot garantir l’accés democràtic a la informació, la cultura, la formació contínua i el lleure.

L'any 2016, la biblioteca publica el seu segon Pla estratègic per continuar amb la forma de treball assolida en el periode anterior i establir nous objectius per al periode 2016-2018.

Les noves línies de treball es concentren en dos eixos primordials com són els usuaris i la col·lecció, i incorporant l'accessibilitat, la qualitat i la professionalitat com a valors que han de prevaldre en el desenvolupament de l'activitat de l'equipament.

Data d'actualització:  07.06.2017